Dwór Króla
   Dreamlandu
   Macieja I
Genesis


Mapa Ekorre


Królewski Pałac Ekhorn


Inne pałace


Ambasady


Życie Dworu


Kancelaria Królewska


Księga Gości


Ekorre >> inne pałace Ekorre

Pałac Rady

Pałac Rady

Pałac Rady, zamykający od północy centralną część Ekorre, stanowi drugi co do wielkości gmach kompleksu dworskiego.

Jego powstanie wiąże się z decyzją Rządu Królewskiego, podjętą w dniu 21 października 2004 r., o dołączeniu do JKM i Dworu i przeniesieniu się do Ekorre. Decyzja ta - oczywista, gdy się zważy dreamlandzkie stosunki ustrojowe między Królem i Rządem, wymagające ścisłej współpracy między tymi dwoma organami władzy publicznej - spowodowała jednak konieczność przygotowania stosownych pomieszczeń. Szybko okazało się, że ulokowanie ministrów w Pałacu Ekhorn jest niemożliwe. W grę wchodziły zatem dwa rozwiązania: kilka mniejszych gmachów przeznaczonych dla poszczególnych ministerstw albo jeden większy pałac mieszczący cały Gabinet. Ostatecznie wygrała opcja druga. Podnoszono, że liczba ministerstw nie jest stała, zaś nadmierna liczba budynków może zakłócić architektoniczne założenie Ekorre.

Pałac Rady - brama wjazdowa

Pałac Rady jest budowlą czerpiącą swe wzorce, dzięki osobistemu zaangażowaniu sir Kobe Amaru Shakura, ówczesnego Premiera Rządu Królewskiego, z surmalajskiego baroku. Przejawia się to przede wszystkim od strony dziedzińca, szczególnie w detalach bramy wjazdowej, oraz w silnym rozczłonkowaniu gmachu na pięć wyraźnych skrzydeł, niemal całkowicie obejmujących dziedziniec. Również fasada ogrodowa, powszechnie uznawana za ciekawszą, hołduje barokowej zasadzie dynamiki bryły poprzez silne uwypuklenie ryzalitu środkowego, dodatkowo uwydatnionego wyrazistym rysunkiem schodów, oraz ryzalitów bocznych, zamykających fasadę z obu stron, odpowiednio niższych względem części środkowej.

Budynek jest obecnie funkcjonalnie podzielony odpowiednio do potrzeb poszczególnych ministerstw. W skrzydle centralnym mieści się Kancelaria Premiera, sala posiedzeń Rządu, a także apartamenty mieszkalne. Pozostałe skrzydła zajmowane są przez inne departamenty rządowe.

powrót do góry >>
Pałac Kancelarii

Pałac Kancelarii

Losy tego pałacu, zamykającego centrum Ekorre od południa, są w pewnym sensie przykładem przypadkowości nazw i kształtów.

Początkowo budynek ten był wznoszony jako siedziba Kancelarii Królewskiej. Ostatecznie stwierdzono jednak, iż jest do tego celu zbyt duży, zwłaszcza, że znaczna część personelu Kancelarii i tak winna przebywać w Pałacu Ekhorn przy Królu. Zdecydowano zatem, iż Pałac Kancelarii - gdyż tak zaczęto już nazywać nowo powstały gmach - otrzyma inne przeznaczenie i stanie się rezydencją zagranicznych gości przybywających z oficjalną wizytą państwową. Jednocześnie ustalono, iż pałac, poza goszczeniem głów państw, zapewni pomieszczenia dla niezliczonych biur, urzędów, agend i tym podobnych instytucji, związanych z funkcjonowaniem Dworu, a także mieszkania dla niektórych osób zatrudnionych na Dworze. W związku z tym przeznaczeniem dokonano rozbudowy, dodając do głównego korpusu budowli dwa charakterystycznie załamujące się skrzydła, stanowiące obecnie znak rozpoznawczy całego pałacu, oraz dodatkowo tzw. skrzydło dworskie.

Pałac Kancelarii, widok z lotu ptaka

Również ten pałac powstał pod wpływem sztuki baroku, choć tym razem w wydaniu solardyjskim. Wyrazem tego jest charakterystycznie uwypuklony, miedziany dach nad korpusem głównym, przyozdobiony na szczycie latarnią oraz - przejawiające się w dobudowanych skrzydłach - zamiłowanie do form innych, aniżeli prostokątne. Na wpływy solardyjskie wskazuje również stosunkowo duża dynamika wysokości bryły pałacu, składającego się w części centralnej z dwóch, a w istocie nawet trzech pięter (trzecie, widoczne na zewnątrz w postaci mansardowych okien kopuły, jest wykorzystywane jedynie jako punkt widokowy; znajduje się tam również małe archiwum), poprzez dwupiętrową resztę skrzydła centralnego, aż do jednopiętrowych skrzydeł dobudowanych w końcowym etapie tworzenia pałacu.

powrót do góry >>
Pałac Meladora

Pałac Meladora

Pałac - czy też zamek - Meladora, leżący w północno-zachodniej części Ekorre, stanowi jeden z bardziej wyróżniających się budynków w ramach nowego założenia dworskiego. Swoją nazwę zawdzięcza starszemu z synów Semitana II, ostatniego władcy Królestwa Ebruz.

Niewątpliwie stylem architektonicznym jest najstarszy, co nawiązuje wprost do jego szczególnej funkcji. Pałac Meladora jest mianowicie oficjalną rezydencją JKW TomBonda, króla seniora. Znajdują się w nim zarówno apartamenty prywatne, jak i reprezentacyjne, oraz pomieszczenia przeznaczone dla osobistego dworu pierwszego monarchy odrodzonego Królestwa.

Sam pałac powstał pod dominującym wpływem tradycji architektonicznych sięgających renesansu w tej jego postaci, jaka ukształtowała się na obszarach dawnej Domeny Królewskiej (dziś: Solardia, chodzi tutaj jednak raczej o tradycje kręgu starego dreamlandzkiego Dworu Królewskiego, a nie mieszkańców terenów Domeny Królewskiej). Wyraźnie widoczne są pozostałości wcześniejszych tradycji budowli obronnych - elegancki, już renesansowy, miejscami wręcz przechodzący do początkowego baroku, wygląd okazałej budowli, osadzony jest jednak w grubych murach, wtłoczonych niejako w dwie masywne baszty. Warto również zwrócić uwagę na charakterystyczny kształt fragmentu pokrycia dachowego, którego odbicie znajdujemy również w Pałacu Kancelarii.

Pałac Meladora

Mimo tych elementów, pałac zachwyca lekkością, a jednocześnie zwartością przyjętego porządku architektonicznego, co również jest charakterystyczne dla sztuki budowlanej mistrzów osiadłych w Domenie Królewskiej. Wypracowali oni mianowicie niezwykłą umiejętność ujmowania - niezbędnych na tych kiedyś niespokojnych ziemiach - elementów struktur obronnych w całość dającą właścicielowi niespotykane połączenie komfortu i bezpieczeństwa. W przypadku Pałacu Meladora jest to szczególnie widoczne w rozplanowaniu założenia, które - ograniczone od frontu wspomnianymi już basztami - rozbudowało się niejako „do tyłu”, tworząc tym samym wspaniałą elewację skierowaną na ogród.

powrót do góry >>
Pałac Galadora

Pałac Galadora

Pałac Galadora, leżący w południowo-zachodniej części Ekorre, swoją nazwę zawdzięcza młodszemu synowi Semitana II, ostatniego monarchy Królestwa Ebruz.

Budynek stanowi doskonały przykład weblandzkiej architektury klasycyzującego baroku, a jednocześnie popisowe dzieło weblandzkich kamieniarzy, których kunszt przejawia się w szczególności w kamiennej balustradzie-attyce, zwieńczającej całą bryłę oraz imponujące schody paradne. Wyraźnie widoczny jest - tak charakterystyczny dla południowo-weblandzkiego baroku - raczej umiarkowany sposób wykorzystania elementów zdobniczych, które w tym wypadku ograniczają się w zasadzie jedynie do podkreślenia pilastrów. Brak jest tutaj wyraźnego łamania linii budowli, wysunięcie poszczególnych ryzalitów, a właściwie całych skrzydeł w stosunku do łączników, jest niemal niezauważalne. Dynamika układu budowli została bowiem skupiona na grze w pionie. Cały pałac został podzielony na trzy skrzydła, połączone niższymi łącznikami. Zabieg ten, w połącznieniu z wspomnianym już podkreśleniem pilastrów, nadaje całemu budynkowi majestatyczności. Wart szczególnej uwagi jest również pałacowy ogród, wraz z umieszczoną w nim niewielką kolekcją kamiennych rzeźb ogrodowych.

Pałac Galadora

Pałac Galadora stanowi obecnie oficjalną siedzibę JKW eMBe, króla seniora, Drugiego Króla Dreamlandu. Tutaj mieszczą się zarówno prywatne, jak i oficjalne, reprezentacyjne apartamenty króla oraz pomieszczenia osobistego dworu JKW.powrót do góry >>
Pałac Semitana

Pałac Semitana

Pałac senioralny Jego Królewskiej Moœci Artura Piotra. Pałac położony na północny-wschód od Królewskiego Pałacu Ekhorn. Pałac stanowi jedną bryłę, elegancja i prostota. Pałac Semitana otacza wspaniały park, w którym mozna często spotkać przechadzającego się króla seniora Artura Piotra.
powrót do góry >>
Pałac Letriba

Pałac Letriba

Pałac Letriba usytuowany jest w południowej części Ekorre. Jak wszystkie pałace senioralne bierze swą nazwę od historycznego imienia monarchy weblandzkiego. Żyjący w XVII wieku Letrib odpowiedzialny jest za zjednoczenie pomniejszych księstw, które dzieliły między siebie Wielką Wantę.

Nazwa pałacu jest niezupełnie przypadkowa. Pałac jest mianowicie siedzibą JKW Pavla Svobody, króla seniora, Czwartego Króla Dreamlandu. JKW, jeszcze przed wstąpieniem na tron, był autorem biografii Letriba opublikowanej w Instytucie Nauki.

Pałac imituje średniowieczny zamek, choć łatwo dostrzec różnice w stylu w różnych częściach budynku. Na krótko przed ukończeniem budowy, pożar zniszczył północne i zachodnie skrzydła, które odbudowywał inny architekt. Oryginalna część pałacu zbudowana jest w żółtym syderycie. W zwieńczeniach ścian oraz w odbudowanej części użyto szarego kamienia. Większość okien jest prostokątna, w siedemnastowiecznym stylu.

Pałac Letriba

Okrągła wieża na wschodnim skrzydle ma w podstawie okna osadzone w głęboko wciętych łukach i zaokrąglone okna na piętrach. Wieża od strony zachodniej, która wieńczy główne wejście, ma podobne łuki w podstawie, jednak jest smuklejsza i ma gotyckie przypory. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon z żelazną balustradą, bardziej typową dla wczesnego XIX wieku. W przypałacowych ogrodach, poza wiewiórkami, można spotkać pawie i bażanty.

powrót do góry >>
Pałac Elsynora

Pałac Elsynora

Położony na północ od Ekhorn pałac Elsynora jest rezydencją JKW króla seniora Edwarda Artura, Piątego Króla Dreamlandu.

Pałac zbudowany jest w stylu barokowym i bezpośrednio wzorowany na jednej z głównych rezydencji wiejskich rodu Hyvinvointi, prominentnej familii arystokratycznej z regionu Drawen w Surmali.

Uwagę zwraca corps de logis z dwoma pawilonami opatrzonymi mansardowymi dachami i lukarnami oraz centralną wieżyczką. Nietypowo, neobarokowa wieżyczka nie znajduje się w centrum pałacu, lecz nieco na zachód od głównej osi.

Pałac Elsynora

W pałacu w sumie znajduje się 101 pokoi. Poza prywatnymi pomieszczeniami, mieszczą się tu również biura osobistego dworu króla seniora oraz obszerna biblioteka.powrót do góry >>
designed & coded by ghardin 2005