Wpisane 19:51, 6 Grudzień 2011 przez Redakcja BPSK

BPSK Nr 2444
FKD 23/845

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
z dnia 3 października 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9 lipca – 26 września 2011 roku
sprawy SK 2011/3/C
z powództwa: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Paulowi markizowi von Panevnick
o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Prowincji z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie SP I XI/2011

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 25 Luty 2011 przez Redakcja BPSK
BPSK Nr 1574
FDK 23/388

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 25 lutego 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 stycznia – 16 lutego 2011 roku
sprawy SK 2011/1/A
ze skargi: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Namiestnikowi Koronnemu Morlandu
o: uchylenie decyzji Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o zmianę prowincji

orzeka, co następuje:
I. Uchyla zaskarżoną decyzję.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa. Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 10 Październik 2010 przez admin

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 10 października 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 22 sierpnia – 30 września 2010 roku
sprawy SK 2010/5/A
ze skargi: Martina markiza van Buurena
przeciwko: Marszałkowi Izby Poselskiej
o: uchylenie decyzji o otwarciu głosowania nad projektem ustawy konstytucyjnej z
dnia 4 lipca 2010 roku i nakazanie przeprowadzenia ponownego głosowania w
sprawie; Czytaj dalej »

Wpisane 03:53, 19 Marzec 2010 przez Edward I Artur

BPSK Nr 1271
LDKD #32433

WYROK ZAOCZNY
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 marca 2010 roku

Sąd Prowincji w Wydziale II Karnym w składzie:
Przewodniczący: SP Martin markiz van Buuren

po ponownym rozpoznaniu na rozprawie w dniach 11 grudnia 2009 do 12 lutego 2010 roku
sprawy SP VII/2009
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: Marcusowi Estreicherowi
oskarżonemu o to, że:
W dniu 26 lipca 2008 o godzinie 11:39, w dniu 18 listopada 2008 o godzinie 15:37 i 21:05, w dniu 19 listopada 2008 o godzinie 18:25, w dniu 24 listopada 2008 o godzinie 00:35, 19:42, 20:35 i 21:01, w dniu 26 listopada o godzinie 00:46, 16:44 i 23:08, oraz w dniu 27 listopada 2008 roku o godzinie 11:05 i 11:36 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, co wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu na listach dyskusyjnych
t.j. o czyn z art. 41 KK

orzeka,co następuje:
I. Uznaje za N I E W I N N E G O zarzucanego mu czynu.
II. Kosztami postępowania obciąża Skarb Królestwa – Prokuraturę Generalną Królestwa.

Czytaj dalej »

Wpisane 03:13, 18 Marzec 2010 przez Edward I Artur

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 18 marca 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: SSK król senior Edward Artur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 stycznia – 10 lutego 2010 roku
sprawy SK 2010/1/Kr
z oskarżenia: Prokuratora Generalnego Królestwa
przeciwko: królowi seniorowi Pawłowi
oskarżonemu o to, że:
w dniu 23 czerwca 2009 godz. 12:05 na forum Listy Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu użył umyślnie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, tj. o czyn z art. 41 kk.

na skutek apelacji oskarżyciela od wyroku Sądu Prowincji z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie SP VIII/2009

orzeka, co następuje:

I. Uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji Sądowi Prowincji.
II. Nakazuje rozstrzygnąć o kosztach postępowania apelacyjnego przy ponownym rozpoznaniu sprawy.
III. Stwierdza prawomocność niniejszego orzeczenia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej »