Wpisane 00:00, 10 Kwiecień 2011 przez admin
BPSK Nr 2094
FDK 23/489

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 10 kwietnia 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 marca – 3 kwietnia 2011 roku
sprawy: SK 2011/2/P [NKM]
z wniosku: Namiestnika Koronnego Morlandu – Paula markiza von Panevnick
o: wykładnię przepisów prawa w kwestii merytorycznej zasadności i legalności złożenia wniosku o zmianę prowincji zamieszkania przez Króla seniora

uchwala, co następuje:

Król senior ma prawo zmiany prowincji zamieszkania. Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 22 Sierpień 2010 przez admin

LDKD #33279
BPSK Nr 1415

UCHWAŁA

Dnia 22 sierpnia 2010 roku Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 5 Maj 2010 przez RvBuuren
BPSK nr1327
LDKD# 32721

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 5 maja 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr
Członek: Sędzia SK król senior Edward Artur

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 20 – 31 marca 2010 roku
sprawy SK 2010/3/P
z pytania prawnego Jego Królewskiej Mości
o treści „Czy przyjęcie projektu ustawy konstytucyjnej w drodze referendum ogólnonarodowego, w świetle artykułu 54 ust. 2 Konstytucji Królestwa Dreamlandu z dnia 1 lipca 2002 roku [BPSK Nr 10; LDKD #26446] z późn. zm., uniemożliwia Królowi złożenie veto absolutnego? Czy też traktuje się tutaj głosowanie w referendum, jako alternatywa dla postępowania w Parlamencie, a do wejścia ustawy w życie również potrzeba podpisu Króla?”

uchwala, co następuje:

I. Poprawki do Konstytucji Królestwa przyjęte w drodze referendum ogólnonarodowego nie podlegają zatwierdzeniu przez Króla.
II. Nakazuje zwrócić na rachunek Skarbu Królestwa – Dworu Królewskiego kwotę 1.000 dreamów.
Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 3 Październik 2009 przez RvBuuren
BPSK nr 1078

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 3 października 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr
Członkowie: Sędzia SK Mateusz wicehrabia Conroy, Sędzia SK Robert książę van Buuren

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 sierpnia – 3 października 2009 roku
sprawy SK 2009/17/P
z pytania prawnego Marszałka Senatu Królewskiego
o treści „Jaka jest wymagana minimalna liczba posłów biorących udział w głosowaniu, aby projekt UF został przyjęty?”

uchwala, co następuje:

I. Dla przyjęcia przez Izbę Poselską projektu ustawy federalnej konieczne jest uzyskanie w głosowaniu większości głosów za przyjęciem projektu, niezależnie od liczby posłów biorących udział w głosowaniu.
II. Nakazuje zwrócić na rachunek Skarbu Królestwa – Senatu Królewskiego kwotę 1.000 dreamów.
Czytaj dalej »

Wpisane 02:45, 3 Luty 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 800
LDKD #29977

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 3 lutego 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Jego Królewska Mość Edward I Artur,
Członek: Sędzia SK dr jur. net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur;

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 19 stycznia – 29 stycznia 2009 roku;
sprawy SK 2009/4/P [KWK];
z pytania prawnego: Komisji Wyborczej Królestwa;
o treści:
1. Czy Komisja Wyborcza Królestwa po zarejestrowaniu kandydatów ma prawo wykluczać ich z listy, jeśli zajdą przesłanki uniemożliwiające ich kandydowanie w wyborach?
2. Czy Komisja Wyborcza Królestwa może przerwać procedurę wyborczą w przypadku, gdy wszyscy kandydaci zostali wyrejestrowani?
3. Czy w razie przerwania wyborów z powodu braku kandydatów Komisja Wyborcza Królestwa mocą własnej decyzji powtarza procedurę wyborczą?

Czytaj dalej »