Wpisane 02:03, 21 Marzec 2010 przez Edward I Artur

BPSK Nr 1297
LDKD #32465

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 marca 2010 roku
sprawy SK 2010/2/Kr

postanawia, co następuje:

I. Umarza postępowanie w sprawie.
II. Kosztami procesu za obie instancje obciąża Skarb Królestwa.
III. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 30 Lipiec 2009 przez RvBuuren
BPSK nr 1011
LDKD #31161

POSTANOWIENIE
SĄDU PROWINCJI

Dnia 30 lipca 2009 roku

Sąd Prowincji, w Wydziale II Karnym, w składzie:
Przewodniczący – SSK Robert markiz van Buuren

w sprawie V/2009
z oskarżenia Prokuratury Generalnej Królestwa
przeciwko Marcusowi Etreicherowi
o to, że oskarżony Marcus Estreicher w dniu 25 kwietnia 2008 roku o
godzinie 00:03 w systemie newsów strony głównej Królestwa Dreamlandu:
http://www.dreamland.net.pl/index.php?id=news&nws=653, w czasie
trwania referendum ogólnonarodowego (21 – 28 kwiecień 2008 roku)
publicznie prowadził kampanię w związku ze sprawą poddaną pod
referendum;
- tj. o czyn z art. 16 dekretu królewskiego z dnia 28 marca 2008 roku
o referendum ogólnonarodowym

postanawia, co następuje:
I.      Umarza postępowanie.

II.     Kosztami postępowania obciąża Prokuraturę Generalną Królestwa.

Czytaj dalej »

Wpisane 14:05, 8 Maj 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 887
LDKD #30460

POSTANOWIENIE
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 8 maja 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Konstytucyjnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: Jego Królewska Mość Edward I Artur,
Członek: dr jur net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur;

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 1 lutego – 8 maja 2009 roku;
sprawy SK 2009/7/K [Neumann v. Dhatar];
z powództwa: Pablo von Neumanna;
przeciwko: Margrabiemu Marchii Dhatar;
o: stwierdzenie niekonstytucyjności Konstytucji Marchii Dhatar ogłoszonej w dniu 28 lutego 2008 roku z uwagi na wydanie jej w niewłaściwym trybie;

Czytaj dalej »

Wpisane 03:09, 24 Styczeń 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 781
LDKD #29853

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale I Konstytucyjnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: JKM Edward I Artur;
Członek: Sędzia SK dr jur net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur;

rozpoznawszy w dniach 7 stycznia – 21 stycznia 2009 roku;

sprawę: SK 2009/3/I;

z powództwa:
Namiestnika Koronnego Księstwa Luindoru;

przeciwko:
Margrabiemu Dhatar;

o: zbadanie Konstytucji Marchii Dhatar ogłoszonej w dniu 28 lutego 2008 roku pod kątem zgodności z Konstytucją Królestwa Dreamlandu;

Czytaj dalej »

Wpisane 22:05, 15 Styczeń 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 761
LDKD #29718

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: Jego Królewska Mość Edward I Artur;

po rozpoznaniu w dniach: 7 – 15 stycznia 2009 roku;
w trybie nieprocesowym;
sprawy SK 2009/1/N;
z wniosku Anny Hansen;

o: zmianę nazwiska z „Hansen” na „van den Sune”;

Czytaj dalej »