Wpisane 00:00, 14 Maj 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2108
FDK 23/555

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy SK 2010/6/Kr

z oskarżenia: Prokuratura Generalna Królestwa

przeciwko: Łukasz markiz Wakowski

o posiadanie podwójnego obywatelstwa lub zamieszkania  na podstawie art. 3 ust. 2 UF o Prokuraturze Królestwa z dnia 9 października 2002 ze zm. roku w związku z art. 10a UF o sądownictwie z dnia 10 sierpnia 2008 roku ze zm.

postanawia, co następuje:

  1. Umarza postępowanie w sprawie.
  2. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
  3. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 14 Maj 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2152

FDK 23/555

 

POSTANOWIENIE
Dnia 14 maja 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy SK 2010/6/Kr

postanawia, co następuje:

  1. Umarza postępowanie w sprawie.
  2. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
  3. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 16 Styczeń 2011 przez Redakcja BPSK
BPSK Nr 1508
FDK 23/330

POSTANOWIENIE TYMCZASOWE

Dnia 16 stycznia 2011 roku

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

orzekając na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2011 roku w sprawie skargi administracyjnej JKW Pavla Svobody na decyzję Namiestnika Koronnego Morlandu z wniosku JKW Pavla Svobody

na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie

postanawia, co następuje:
nakazuje zawiesić głosowanie nad projektem Konstytucji Morlandu, rozpoczętego w dniu dzisiejszym przez Przewodniczącego Kongresu Morlandu na liście dyskusyjnej Morlandu, od dnia 16 stycznia 2011 roku do dnia wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie SK 2011/1/A.
Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 6 Styczeń 2011 przez Redakcja BPSK
BPSK Nr 1501
FDK 23/301

POSTANOWIENIE

Dnia 6 stycznia 2011 roku

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

rozpoznawszy w dniu 6 stycznia 2011 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawę o przejęcie jurysdykcji Sądu Prowincji, w sprawie ze skargi króla seniora Pavla Svobody na decyzję administracyjną Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 r. złożonej dnia 6 stycznia 2011 roku w Kancelarii Sądu Prowincji, przez Sąd Królestwa na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie

postanawia, co następuje:

I. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie, przejąć jurysdykcję Sądu Prowincji w sprawie ze skargi króla seniora Pavla Svobody na decyzję administracyjną Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 r. złożonej dnia 6 stycznia 2011 roku w Kancelarii Sądu Prowincji.
II. Stwierdzić prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą urzędowego ogłoszenia.

(-) Robert I, R.

POUCZENIE
W związku z tym, iż niniejsze postanowienie nie spełnia żadnych przesłanek z art. 8 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie, nie przysługuje na nie zażalenie.

Wpisane 00:00, 30 Grudzień 2010 przez RvBuuren

BPSK Nr 1498
FDK 23/273

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2010 roku

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

rozpoznawszy w dniu 30 grudnia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawę o przejęcie jurysdykcji Sądu Prowincji, w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego Królestwa o stwierdzenie wykroczenia przez Łukasza markiza Wakowskiego złożonego dnia 26 listopada 2010 roku w Kancelarii Sądu Prowincji, przez Sąd Królestwa na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie

postanawia, co następuje:

I. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie, przejąć jurysdykcję Sądu Prowincji w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego Królestwa o stwierdzenie wykroczenia przez Łukasza markiza Wakowskiego złożonego dnia 26 listopada 2010 roku w Kancelarii Sądu Prowincji.
II. Stwierdzić prawomocność niniejszego postanowienia z chwilą ogłoszenia.
Czytaj dalej »