Wpisane 19:51, 6 Grudzień 2011 przez Redakcja BPSK

BPSK Nr 2444
FKD 23/845

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
z dnia 3 października 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9 lipca – 26 września 2011 roku
sprawy SK 2011/3/C
z powództwa: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Paulowi markizowi von Panevnick
o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Prowincji z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie SP I XI/2011

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 14 Maj 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2108
FDK 23/555

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy SK 2010/6/Kr

z oskarżenia: Prokuratura Generalna Królestwa

przeciwko: Łukasz markiz Wakowski

o posiadanie podwójnego obywatelstwa lub zamieszkania  na podstawie art. 3 ust. 2 UF o Prokuraturze Królestwa z dnia 9 października 2002 ze zm. roku w związku z art. 10a UF o sądownictwie z dnia 10 sierpnia 2008 roku ze zm.

postanawia, co następuje:

  1. Umarza postępowanie w sprawie.
  2. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
  3. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 14 Maj 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2152

FDK 23/555

 

POSTANOWIENIE
Dnia 14 maja 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy SK 2010/6/Kr

postanawia, co następuje:

  1. Umarza postępowanie w sprawie.
  2. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
  3. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 10 Kwiecień 2011 przez admin
BPSK Nr 2094
FDK 23/489

UCHWAŁA
SĄDU KRÓLESTWA

Dnia 10 kwietnia 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale V Prezydialnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 24 marca – 3 kwietnia 2011 roku
sprawy: SK 2011/2/P [NKM]
z wniosku: Namiestnika Koronnego Morlandu – Paula markiza von Panevnick
o: wykładnię przepisów prawa w kwestii merytorycznej zasadności i legalności złożenia wniosku o zmianę prowincji zamieszkania przez Króla seniora

uchwala, co następuje:

Król senior ma prawo zmiany prowincji zamieszkania. Czytaj dalej »

Wpisane 00:00, 25 Luty 2011 przez Redakcja BPSK
BPSK Nr 1574
FDK 23/388

WYROK
W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI

Dnia 25 lutego 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale IV Administracyjnym w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 6 stycznia – 16 lutego 2011 roku
sprawy SK 2011/1/A
ze skargi: króla seniora Pavla Svobody
przeciwko: Namiestnikowi Koronnemu Morlandu
o: uchylenie decyzji Namiestnika Koronnego Morlandu z dnia 5 stycznia 2011 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku o zmianę prowincji

orzeka, co następuje:
I. Uchyla zaskarżoną decyzję.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa. Czytaj dalej »