Wpisane 03:09, 24 Styczeń 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 781
LDKD #29853

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale I Konstytucyjnym w pełnym składzie:
Przewodniczący: JKM Edward I Artur;
Członek: Sędzia SK dr jur net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur;

rozpoznawszy w dniach 7 stycznia – 21 stycznia 2009 roku;

sprawę: SK 2009/3/I;

z powództwa:
Namiestnika Koronnego Księstwa Luindoru;

przeciwko:
Margrabiemu Dhatar;

o: zbadanie Konstytucji Marchii Dhatar ogłoszonej w dniu 28 lutego 2008 roku pod kątem zgodności z Konstytucją Królestwa Dreamlandu;

postanawia:

I. Umorzyć postępowanie w sprawie.

II. Kosztami postępowania obciąża powoda.

UZASADNIENIE

(1)
Zapis przebiegu przewodu sądowego dostępny jest w Wydziale I Konstytucyjnym Sądu Królestwa (http://www.dreamland.net.pl/sk/viewtopic.php?f=9&t=108&p=372#p372).

(2)
W dniu 20 stycznia 2009 roku powód złożył oświadczenie o cofnięciu powództwa. Sąd Królestwa uznając, że cofnięcie powództwa nie narusza podstawowych praw strony, jak również interesu publicznego, umorzył postępowanie w sprawie.

(-) Edward I Artur, R.

(-) Mateusz Conroy wicehrabia Shakur

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie, jako kończące postępowanie w sprawie konstytucyjnej, rozpoznawanej w jednej instancji, stronom przysługuje zażalenie w ciągu 3 dni od dnia urzędowego ogłoszenia postanowienia.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.