Wpisane 22:05, 15 Styczeń 2009 przez Edward I Artur

BPSK Nr 761
LDKD #29718

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2009 roku

Sąd Królestwa w Wydziale II Cywilnym w składzie:
Przewodniczący: Jego Królewska Mość Edward I Artur;

po rozpoznaniu w dniach: 7 – 15 stycznia 2009 roku;
w trybie nieprocesowym;
sprawy SK 2009/1/N;
z wniosku Anny Hansen;

o: zmianę nazwiska z „Hansen” na „van den Sune”;

p o s t a n a w i a :

I. Nazwisko wnioskodawczyni „Hansen” zmienia się na „van den Sune”.

II.Nakazuje się Królewskim Służbom Informatycznym dokonanie edycji wpisu w Centralnym Rejestrze Mieszkańców tak, aby we wpisie w CRM pani Anny Hansen widniał praenomen w brzmieniu: „van den” i nazwisko w brzmieniu: „Sune”

(-) Edward I Artur, R.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.