Wpisane 00:00, 1 Lipiec 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2200

FDK 23/648

 

USTAWA FEDERALNA
z dnia 1 lipca 2011 roku

o zmianie ustawy federalnej o Parlamencie Królewskim.

My, Robert I, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

na zgodny wniosek Posłów i Senatorów w Naszym Parlamencie zgromadzonych

stanowimy, co następuje:

Art. 1.
W ustawie federalnej z dnia 13 czerwca 2009 roku [j.t. z dn. 14.11 2010 roku] wprowadza się następujące zmiany:
(1) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Bierne prawo dostępu do sali obrad Izby przysługuje każdemu; przez bierne prawo dostępu rozumie się możliwość przeglądania treści postów opublikowanych w sali obrad Izby.”

Art. 2.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.