Wpisane 00:00, 14 Maj 2011 przez Mateusz Sowiński

BPSK Nr 2108
FDK 23/555

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy SK 2010/6/Kr

z oskarżenia: Prokuratura Generalna Królestwa

przeciwko: Łukasz markiz Wakowski

o posiadanie podwójnego obywatelstwa lub zamieszkania  na podstawie art. 3 ust. 2 UF o Prokuraturze Królestwa z dnia 9 października 2002 ze zm. roku w związku z art. 10a UF o sądownictwie z dnia 10 sierpnia 2008 roku ze zm.

postanawia, co następuje:

  1. Umarza postępowanie w sprawie.
  2. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
  3. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE:

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie wykroczenia przez Łukasza markiza Wakowskiego na podstawie art. 5 ustawy federalnej o wprowadzeniu ustawy federalnej o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku ze zm.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.