Wpisane 00:00, 16 Styczeń 2011 przez Redakcja BPSK
BPSK Nr 1508
FDK 23/330

POSTANOWIENIE TYMCZASOWE

Dnia 16 stycznia 2011 roku

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: JKM Robert I

orzekając na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2011 roku w sprawie skargi administracyjnej JKW Pavla Svobody na decyzję Namiestnika Koronnego Morlandu z wniosku JKW Pavla Svobody

na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy federalnej z dnia 10 sierpnia 2008 roku z późn. zm. o sądownictwie

postanawia, co następuje:
nakazuje zawiesić głosowanie nad projektem Konstytucji Morlandu, rozpoczętego w dniu dzisiejszym przez Przewodniczącego Kongresu Morlandu na liście dyskusyjnej Morlandu, od dnia 16 stycznia 2011 roku do dnia wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie SK 2011/1/A.

UZASADNIENIE

Jego Królewska Wysokość Pavel Svoboda w toku postępowania w sprawie SK 2011/1/A złożył dnia 16 stycznia 2011 roku wniosek o wstrzymanie przez Sąd Królestwa głosowania nad projektem Konstytucji Morlandu, rozpoczętego dnia 16 stycznia br. na liście dyskusyjnej Morlandu, uzasadniając to tym, iż „można z wysokim prawdopodobieństwem przyjąć, że uzyskanie przez niego obywatelstwa Morlandu zostało zablokowane specjalnie z intencją powstrzymania go od wzięcia udziału w głosowaniu nad nową Konstytucją Morlandu.” Jak wskazuje wnioskodawca „Autorem projektu nowej konstytucji jest Namiestnik Koronny Morlandu markiz von Panevnick, zaś skarżący wyrażał się krytycznie o projekcie na liście dyskusyjnej Morlandu w listach z dni 25 i 26 grudnia 2010 r. Namiestnik Koronny zakłada, że skarżący głosowałby przeciw jego projektowi i dlatego bezprawnie zablokował uzyskanie przez skarżącego obywatelstwa i tym samym prawa do zasiadania w Kongresie prowincji, które automatycznie przysługuje wszystkim obywatelom prowincji.”

Sąd Królestwa, biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia ważnego interesu skarżącego oraz możliwość wyrządzenia nieodwracalnej szkody w związku z nierozpatrzoną jeszcze skargą oraz toczącymi się pracami Kongresu Morlandu nad projektem nowej Konstytucji, postanowił nakazać zawieszenie głosowania Kongresu Morlandu nad projektem nowej Konstytucji Morlandu do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję Namiestnika Koronnego Morlandu odmawiającą przyznanie JKW Pavlowi Svobodzie obywatelstwa Morlandu i wydania prawomocnego orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

(-) Robert I, R.

POUCZENIE
Na postanowienie tymczasowe służy wnioskodawcy zażalenie w przedmiocie nieuwzględnienia jego zdania, a także innym osobom, których prawa tym postanowieniem zostały ograniczone. Postanowienie tymczasowe jest natychmiast wykonalne i może być w każdej chwili zmienione, również z urzędu.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.