Wpisane 02:03, 21 Marzec 2010 przez Edward I Artur

BPSK Nr 1297
LDKD #32465

POSTANOWIENIE

Dnia 20 marca 2010 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym w składzie:
Przewodniczący: Prezes SK król senior Artur Piotr

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 marca 2010 roku
sprawy SK 2010/2/Kr

postanawia, co następuje:

I. Umarza postępowanie w sprawie.
II. Kosztami procesu za obie instancje obciąża Skarb Królestwa.
III. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Z uwagi na wejście w życie dekretu królewskiego z dnia 20 marca 2010 roku o abolicji, postępowanie w niniejszej sprawie należało umorzyć, na podstawie art. 2 ust. 1 przywołanego dekretu.

Prezes Sądu Królestwa
(-) król senior Artur Piotr

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.