Wpisane 03:17, 19 Luty 2010 przez Redakcja BPSK

BPSK Nr 1237
LDKD #32287

ZARZĄDZENIE
PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 19 lutego 2010 roku

I. Przyjmuje się rezygnację Sędziego Sądu Królestwa Mateusza Conroya wicehrabiego Shakura z urzędu sędziowskiego i stwierdza zakończenie sprawowania urzędu sędziowskiego.

II. Zarządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

Prezes Sądu Królestwa
(-) Artur Piotr, RS.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.