Witaj w Pałacu Rady

Rząd Królewski jest jednym z organów centralnej władzy wykonawczej Królestwa Dreamlandu. Składa się z Premiera i ministrów. Król powołuje Premiera po zwyczajowym zasięgnięciu opinii większoœci parlamentarnej, zaœ ministrów - po konsultacji z Premierem, powierzajšc im przy tym działy administracji federalnej. Kadencja Rządu Królewskiego kończy się z chwilą powołania nowego Premiera, zwykle w wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych. Siedziba Rządu Królewskiego mieœci się w Królewskim Mieœcie Ekorre - w Pałacu Rady, stanowiącego częœć Królewskiego Kompleksu Pałaców.

Serdecznie witam w serwisie Rządu Królewskiego!

Znajdą tu Państwo przede wszystkim aktualny skład Rządu wraz z działami administracji powierzonymi poszczególnym Ministrom. W sekcji expose polecam uwadze deklarację programową mojego Rządu - planowane działania, wytyczane kierunki, cele, priorytety. Podstawowe informacje o poszczególnych ministerstwach umieœciliœmy na poœwięconych im podstronach.

Życzę udanej wizyty!
Premier Rządu Królewskiego