AKTUALNOŚCI :

Nie można połączyć się z MySQL. Komunikat błędu: Access denied for user 'm1225_dreamland'@'net.mydevil.s7.devil' (using password: YES)