<< menu  


praca zbiorowa pod redakcją
Bzerolka de Kakucia

Oby dzieło to,
które królewską powagą oraz hojnością naszą wspieramy,
uczyło Obywateli Dreamlandu historii, dobre czyny przodków chwaląc, złe ganiąc,
a pamięć utrwalając. Oby czytając tę Księgę, każdy z nas czuł dumę, że jest Dreamlandczykiem!


JKMość Król Dreamlandu
eMBe

JKMość Król Senior
TomBond

I tom — Dreamland doby przedinternetowej (Pavel)

Pierwsze kompletne opracowanie legendarnej historii naszego państwa. W tomie znajdzie się zarówno zbiorcze opracowanie historii prowincji, danych pochodzących z dzieł historyków, jak również nowe, dotychczas niepublikowane fakty.


w opracowaniu


II tom — Historia Dreamlandu 1998–2000 (Pavel)

Pierwsze opracowanie początków najstarszego państwa w polskiej sieci na podstawie relacji najstarszych Dreamlandczyków oraz archiwalnych stron internetowych. Omawia okres od proklamacji niepodległości do pierwszego poważnego kryzysu.


więcej >>


III tom — Historia najnowsza Dreamlandu 2001–2002 (Bzerolek de Kakuć)

Próba opracowania historii najnowszej naszego państwa najbardziej odziałującej również na obecny Dreamland. Opracowana na podstawie prasy, archiwów oraz rozmów weryfikujących z innymi Dreamlandczykami. Omawia okres od pierwszego wyjazdu króla TomBonda I do objęcia władzy przez eMBe.


  Wstęp
Stan państwa u progu XXI wieku
więcej >>
  Część 1.
Ostatni rok panowania TomBonda I
więcej >>
  Część 2.
Prowincje
więcej >>
  Część 3.
Inne płaszczyzny życia Dreamlandu
(gospodarka, kultura i nauka, sport)
więcej >>
  Posłowie
Co będzie dalej?
więcej >>
  Aneks (Pavel)
Bibliografia
więcej >>

 
<< menu
   
Design by NUD Stormensson
© Copyright Bzerolek de Kakuć 2001 All rights reserved