Designed by HM The King | Crown of Dreamland © 2005

Witamy!
Zbiór map
Opisy i relacje
Linki

Królewski Instytut Kartograficzny na bieżąco opracowuje i uzupełnia posiadane zbiory oraz wydaje urzędowo poświadczone przez ministra właściwego ds. informacji, a w zależności od treści mapy także innego organu, odpisy map znajdujących się w zbiorach. Ponadto Instytut prócz statutowej działalności świadczy usługi kartograficzne przyjmując zamówienia na wykonanie map i innych materiałów zgodnie z założeniami i wyliczeniami klienta.

Wszystkie mapy opracowywane są w oparciu o międzynarodowe standardy. W tej mierze źródłem wytycznych są postanowienia traktatowe Mikronacyjnego Forum Kartograficznego oraz Instrukcja Kartograficzna Komitetu Kartograficznego.

Wytyczne Królewskiego Instytutu Kartograficznego są podstawowym narzędziem kartografów pracujących w Instytucie. Wszystkie mapy dostępne w Królestwie uznane za oficjalne posiadają odpowiednie oznakowania Instytutu oraz znajdują się w wykazie na niniejszej stronie. Dzieli się je na mapy aktualne i archiwalne (tak samo oznaczane są one same).

Każda mapa bez względu na jej aktualny lub archiwalny charakter posiada następujący opis, który można traktować jako poszerzony opis bibliograficzny: (1) tytuł mapy, (2) opracowanie (redakcja), (3) konsultacje, (4) format oryginału (w cm i pikselach), (5) format wydruku do skalowania zgodnie z podaną podziałką w cm (tylko jeżeli mapa jest autorstwa Instytutu), (6) data, miejsce i numer wydania, (7) znak (tylko jeżeli mapa jest autorstwa Instytutu; przykładowy format znaku: KIK-2013-03-DRE02ADM; poszczególne części znaku informują: KIK - wydawca mapy, 2013-03 - rok i miesiąc wydania, DRE - obszar objęty mapą, 02 - kolejny numer wydania lub aktualizacji tej samej mapy, ADM - rodzaj lub treść mapy), (8) udostępnianie (miejsce, skąd można pobrać mapę oraz czy odbywa się to odpłatnie czy bezpłatnie), (9) standaryzacja (źródło stosownych narzędzi i wytycznych).

Zainteresowanych złożeniem mapy do zbiorów Instytutu, otrzymaniem urzędowego odpisu, złożeniem zamówienia bądź nabyciem narzędzi lub arkuszy roboczych map wydanych przez Instytut prosimy o kontakt.

MAPY AKTUALNE

  Mapy w skali powyżej 1 : 250 000

 • Mapa ogólnogeograficzna Królestwa Dreamlandu -
  wersja: PDF lub PNG;


 • Mapa ogólnogeograficzna Królestwa Elderlandu -
  wersja: PDF lub PNG;


 • Mapa ogólnogeograficzna Wspólnoty Korony Ebruzów -
  wersja: PDF lub PNG;


 • Mapa administracyjna Królestwa Dreamlandu -
  wersja: PDF lub PNG;


 • Mapa administracyjna Królestwa Elderlandu -
  wersja: PDF lub PNG;


 • Mapa wojskowa Królestwa Dreamlandu -
  wersja: PDF lub PNG;


 • Mapy w skali poniżej 1 : 250 000 (zwane planami)

 • Mapa Królewskiego Miasta Ekorre -
  wersja: JPG;


 • Mapa Sołectwa Kakuckiego -
  wersja: JPG.


Mapy Archiwalne