Kancelaria Krlewska zapewnia obsug administracyjn Dworu Krlewskiego oraz informuje na bieco o dziaaniach Jego Krlewskiej Moci Krla Dreamlandu. Na stronach znajduj si wszelkie Proklamacje Krlewskie, obwieszczenia Dworu, a take szczegowe informacje o osobie Krla i organizacji Dworu.

Ponadto Kancelaria obsuguje Heroldi Krlestwa. Rejestr Heraldyczny stanowi list wszystkich obecnych dreamlandzkich szlachcicw i udostpnia krtkie informacje o kadym z nich. Herbarz to galeria herbw uywanych w Dreamlandzie. Heroldia prowadzi te galeri gode prowincji i herbw miejscowoci dreamlandzkich.

Kancelaria odpowie via e-mail na wszelkie pytania wysane na adres kancelaria@dreamland.net.pl. Najczciej pojawiajce si pytania wraz z odpowiedziami bd trafiay na stron gwn Dreamlandu do dziau FAQ.

Piecz nad Kancelari Krlewsk peni z woli Jego Krlewskiej Moci Marszaek Dworu Krlewskiego Fabiola hrabina de Willibald.