[GLOSOWANIE ZAMKNIETE] [XXVI/17] UF o PGK

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[GLOSOWANIE ZAMKNIETE] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Torkan Ingawaar » 16 lip 2017, 15:27

PROJEKT:

Ustawa federalna
z dnia … 2017 roku
o Prokuratorze Generalnym Królestwa

Art. 1 [Prokurator Generalny Królestwa]
1. Tworzy się urząd Prokuratora Generalnego Królestwa, zwany dalej „Prokuratorem Generalnym".
2. Nadrzędnym zadaniem Prokuratora Generalnego jest dbanie o praworządność oraz ściganie przestępstw.

Art. 2 [Wybór Prokuratora Generalnego]
1. Prokuratorem Generalnym może zostać każdy obywatel Królestwa Dreamlandu, który nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
2. Powołania Prokuratora Generalnego na trzymiesięczną kadencję dokonuje Parlament Królewski większością 3/5 głosów.
3. Maksymalna długość nieprzerwanego piastowania urzędu Prokuratora Generalnego wynosi jedną kadencję.
4. Po upływie kadencji Król mianuje pełniącego obowiązki Prokuratura Generalnego, który sprawuje swoją funkcję do czasu powołania nowego Prokuratora Generalnego.
5. W przypadku niemożności dokonania wyboru przez Parlament Królewski w ciągu dwóch tygodni od opróżnienia urzędu, Prokuratora Generalnego mianuje Król.
6. Prokurator Generalny przestaje sprawować swój urząd w przypadku:
(1) rezygnacji;
(2) utraty obywatelstwa dreamlandzkiego;
(3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
(4) odwołania przez Parlament Królewski większością 3/5 głosów.

Art. 3 [Zadania Prokuratora Generalnego]
Zadania określone w art. 1 Prokurator Generalny wykonuje przez:
(1) prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
(2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych;
(3) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;
(4) podejmowanie niewładczych działań zmierzających do upowszechniania praworządności wśród obywateli;

Art. 3 [Przepisy końcowe]
1. W art. 8 ust. 2 Dekretu Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku wykreśla się dział administracji federalnej „sprawiedliwość”.
2. W art. 5 ust. 1 Ustawy Federalnej o Sądzie Królestwa z dnia 22 stycznia 2016 słowa „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zmienia się na „Prezes Sądu Królewskiego”.
3. W art 4 ust. 2 Ustawy Federalnej z dnia 28 października 2016 roku o wprowadzeniu Kodeksu Karnego słowa „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zmienia się na „Prokurator Generalny Królestwa”.
4. Od chwili wejścia ustawy w życie do chwili wyboru Prokuratora Generalnego przez Parlament Królewski obowiązki Prokuratora Generalnego pełni dotychczasowy minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
5. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


UZASADNIENIE:

Reforma Prokuratury Generalnej jest jednym z głównych postulatów realizowanych przez Rząd Królewski. Zaprezentowany powyżej projekt ustanawia nowy, całkowicie niezależny od władzy wykonawczej urząd Prokuratora Generalnego Królestwa, wybieranego przez Parlament Królewski. Wejście ustawy w życie spowoduje również likwidację działu administracji federalnej "sprawiedliwość" Kompetencje Ministra Sprawiedliwości rozdzielone zostaną pomiędzy Prokuratora Generalnego a Prezesa Sądu Królestwa.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1135
Dołączył(a): 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [WNIOSEK] UF o Prokuratorze Generalnym Królestwa

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 17 lip 2017, 01:06

Z wyjątkiem kilku literówek, które w ostatecznym projekcie należy będzie poprawić, popieram i nie mam zastrzeżeń.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
 
Posty: 2072
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: [WNIOSEK] UF o Prokuratorze Generalnym Królestwa

Postprzez Siergiusz Asketil » 17 lip 2017, 14:14

Wysoka Izbo,

otwieram debatę, która potrwa do 23 lipca godz. 18:00.

Zapraszam wszystkich do udziału w pracach nad projektem XXVI/17.

(—) markiz Asketil
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez الوـس » 17 lip 2017, 14:36

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

czym są powództwa w sprawach karnych?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Siergiusz Asketil » 17 lip 2017, 14:39

Wysoka Izbo,

będę głosował przeciw. Bezsensownym jest tworzenie kolejnych urzędów, kiedy Królestwo cierpi na brak ludności. Obowiązujące rozwiązania są dobre i wystarczy odwołać ministra/rząd, jeżeli sobie nie radzi/ą.
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Daniel von Witt » 17 lip 2017, 15:22

Uważam podobnie jak lord Asketil. Tworzenie nowego urzędu, którego kompetencje miałyby być identyczne z tymi, jakie posiada dzisiaj minister właściwy do spraw sprawiedliwości nie ma sensu z powodów demograficznych. Jestem skłonny zrozumieć potrzebę odpolitycznienia prokuratury, ale nie mamy na to kadr. W sytuacji, gdy sędziowie są politykami, mamy kilka partii i kilkunastoosobowy Parlament, marzenie o apolitycznej prokuraturze jest niepotrzebną mrzonką. Obecnie bowiem minister ds. sprawiedliwości ma, tak samo jak proponowany w ustawie prokurator - ścigać przestępców, a nie opozycjonistów. Jeśli więc po utworzeniu nowego urzędu identycznego z obecnym - rządowym - na to stanowisko zostanie wybrany przez Parlament ktoś z rządu, parlamentu lub partii politycznej, albo nawet ktoś wyrażający swe poglądy polityczne publicznie (co jest przecież pożądane) to czym różnić będzie się taka prokuratura od obecnej? Niczym, poza pojawieniem się dodatkowej pozycji na liście płac - w tym wypadku zdaje się, że parlamentarnej.

Oddam głos przeciw temu projektowi.

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14690
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez الوـس » 20 lip 2017, 22:27

Wysoka Izbo,
Wielebny Marszałku,

przypominam wnioskodawcy o swoim pytaniu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Konrad Samanti » 22 lip 2017, 18:28

Wysoka Izbo,

W oczekiwaniu na dalszy ciąg debaty przedłużam debatę do 26 Lipca.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Daniel von Witt » 25 lip 2017, 19:11

Panie Marszałku,

wnoszę o skrócenie debaty. Wnioskodawca nie interesuje się własnym projektem i nie odpowiada na pytania lordów. Myślę, że nie ma sensu przedłużać "dyskusji".

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14690
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez الوـس » 25 lip 2017, 19:50

Wielebny Marszałku,

sprzeciwiam się skróceniu debaty. Powinniśmy podelektować się tą ciszą, jaka zapadłą na sali obrad.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 25 lip 2017, 19:51

Ta cisza trwa od początku kadencji KPD. Aluś nie za długo?
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
deputowany
 
Posty: 931
Dołączył(a): 5 gru 2016, 15:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez الوـس » 25 lip 2017, 20:44

Może to jest jakieś przewrotne modus operandi KPD? Wzbudzić aktywność opartą na wzburzeniu, że nic nie robią? A tak całkiem poważnie. Jaki jest sens skracania debaty na 1 (sic!) dzień, przed jej końcem?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Daniel von Witt » 30 lip 2017, 18:51

Na podstawie art. 4 ust. 2 Regulaminu Parlamentu wchodzę w kompetencje Marszałka Parlamentu Królewskiego. Zamykam debatę i zarządzam głosowanie nad projektem ustawy z dnia 16 lipca 2017 r. Głosowanie potrwa do 6 sierpnia 2017 r.

W głosowaniu można oddawać głosy za, przeciw lub wstrzymuję się.
KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink
(7) Oskar ben Grozny-Witt
(8) Torkan Ingawaar
(9) Fryderyk Orański-Nassau
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14690
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Daniel von Witt » 30 lip 2017, 18:52

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink
(7) Oskar ben Grozny-Witt
(8) Torkan Ingawaar
(9) Fryderyk Orański-Nassau
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt: PRZECIW

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14690
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA] [XXVI/17] UF o Prokuratorze Generalnym Królestw

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 30 lip 2017, 19:18

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar
(9) Fryderyk Orański-Nassau
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt: PRZECIW
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
deputowany
 
Posty: 931
Dołączył(a): 5 gru 2016, 15:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 30 lip 2017, 22:50

Nim oddam głos, czy mogę liczyć na dopracowanie projektu i poprawienie błędów? Nie chcę wprowadzić w życie ustawy, która zawiera buble jak
(3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwościg ane z oskarżenia publicznego;

(3) zaskarżanie do sadu niezgodnych(...)

2. W art. 5 ust. 1 Ustawy Federalnej o Sądzie Królestwa z dnia 22 stycznia 2016 słowa „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zmienia się na „Prezes Sądu Królewskiego”.

4. Od chwili wejścia ustawy w życie do chwili wyboru Prokuratora Generalnego przez Parlament Królewski obowiązki Prokuratora Generalnego pełni dotychczasowy minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
 
Posty: 2072
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Torkan Ingawaar » 30 lip 2017, 23:48

Dwie pierwsze literówki poprawione. Nie rozumiem, na czym polega błąd w dwóch kolejnych. Powinno być małą literą i tak też jest.

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink
(7) Oskar ben Grozny-Witt ZA
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1135
Dołączył(a): 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 31 lip 2017, 05:16

ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ napisał(a):Dwie pierwsze literówki poprawione. Nie rozumiem, na czym polega błąd w dwóch kolejnych. Powinno być małą literą i tak też jest.

Przepraszam najmocniej. Widziałem "miniter' zamiast "minister". Widać zmęczenie się wkradło.

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink
(7) Oskar ben Grozny-Witt ZA
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
 
Posty: 2072
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez RvdF » 31 lip 2017, 09:34

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt ZA
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
Obrazek
Avatar użytkownika
RvdF
 
Posty: 23
Dołączył(a): 24 maja 2017, 15:28
Lokalizacja: Buuren (Unia Saudadzka), Elder (Luskania)

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 31 lip 2017, 13:39

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW


Drogi Marszałku, zmieniam swój głos z ZA na PRZECIW, ponieważ błędnie dokonałem wyboru myląc głosowania.
Obrazek
Obrazek
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
deputowany
 
Posty: 931
Dołączył(a): 5 gru 2016, 15:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez matmax » 31 lip 2017, 14:15

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol ZA
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa
Scholandczyk
Avatar użytkownika
matmax
 
Posty: 1209
Dołączył(a): 4 kwi 2013, 20:09

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez ABW » 31 lip 2017, 14:31

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: PRZECIW
(4) Aluś de la Ciprofloksja
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol ZA
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
ABW
 
Posty: 826
Dołączył(a): 9 gru 2015, 23:02
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Numer GG: 47635658
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez الوـس » 31 lip 2017, 15:04

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: PRZECIW
(4) Aluś de la Ciprofloksja PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol ZA
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Siergiusz Asketil » 31 lip 2017, 21:53

KARTA DO GŁOSOWANIA:

(1) Arsacjusz Arped
(2) Siergiusz Asketil: PRZECIW
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: PRZECIW
(4) Aluś de la Ciprofloksja PRZECIW
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr - Marszałek
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: PRZECIW
(8) Torkan Ingawaar ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau ZA
(10) William Oxlade-Chamberlain
(11) Prezerwatyw Tradycja Radziecki
(12) Mat Max von Salvepol ZA
(13) Gaston de Senancour
(14) Daniel von Witt PRZECIW
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [GLOSOWANIE do 4/08] [XXVI/17] UF o PGK

Postprzez Konrad Samanti » 4 sie 2017, 19:56

Wysoka Izbo,

Przypominam o głosowaniu oraz o art. 10. ppkt. 5. Regulaminu Parlamentu Królewskiego:

Głosowanie trwa do chwili zamknięcia go przez Marszałka, niezależnie od wskazanej w temacie wątku daty planowanego zamknięcia.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Następna strona

Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości