[DEBATA ZAMKNIĘTA] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.

[DEBATA ZAMKNIĘTA] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Postprzez PTR » 1 lip 2017, 23:23

Towarzysze,

Poniżej zgłaszam projekt ustawy.

Projekt ustawy

USTAWA FEDERALNA
z dnia XXX

o zmianie ustawy o Bazie Prawnej

My, Alfred, król Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

Art. 1
W ustawie federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Akt urzędowy wydany w postępowaniu administracyjnym uważa się za ogłoszony, gdy opublikowano go w wątku, w którym odbywa się to postępowanie administracyjne. Akt należący do określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym uważa się za ogłoszony, gdy opublikowano go w wątku, w którym odbywa się postępowanie sądowe, w którym został wydany.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

Treść jednolita

USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 maja 2016 roku
(t.j. z dn. xxxx)

o Bazie Prawnej

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:

Art. 1.
1. Baza Prawna, zwana dalej „Bazą”, stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.

Art. 2.
1. Każdy akt prawny podlega ogłoszeniu w miejscu właściwym.
2. Miejscem właściwym dla ogłaszania aktów prawnych jest dział forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu „Ogłoszenia urzędowe”. W dziale tym ogłasza się orzeczenia sądowe, akty normatywne, postanowienia w sprawach indywidualnych i akty wewnętrzne organów władzy i instytucji.
3. Akt urzędowy wydany w postępowaniu administracyjnym uważa się za ogłoszony, gdy opublikowano go w wątku, w którym odbywa się to postępowanie administracyjne. Akt należący do określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym uważa się za ogłoszony, gdy opublikowano go w wątku, w którym odbywa się postępowanie sądowe, w którym został wydany.

Art. 3.
1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.

Art. 4.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Edward II, r.

Uzasadnienie

Towarzysze, zgłaszając ten projekt chcę naprawić swoje przeoczenie, które znalazło się w UF o uchyleniu dekretów królewskich o publikacji aktów prawnych.

Ustawa tamta uchylała dwa DK i przywracała wcześniejsze brzmienie UF o Bazie Prawnej. Niestety, przegapiona została jeszcze jedna sprawa - poprawka do Bazy Prawnej, która została naniesiona nieco później - w DK o postępowaniu administracyjnym. Początkowo myślałem, że ponieważ Dekret ten nie był wymieniony w UF o uchyleniu, to zawarta w nim zmiana do UF o Bazie Prawnej nie została uchylona. Niestety, tak jednak nie jest - UF o uchyleniu mówi wprost "Przywraca się brzmienie Ustawy federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o Bazie Prawnej sprzed zmian wprowadzonych uchylonymi dekretami." - co oznacza, że niejako uchylono też wszystkie późniejsze zmiany do tej UF, mimo że nie były one wprost wymienione.

Proponowana przeze mnie zmiana przywraca wspomnianą poprawkę, która precyzuje, że decyzje w postępowaniu administracyjnym, a także postanowienia i zarządzenia wydawane w postępowaniu sądowym są publikowane wyłącznie w wątku dotyczącym danej sprawy i nie muszą trafiać do ogłoszeń urzędowych i BPSK


Ponieważ zmiana ta jest stosunkowo niewielka i stanowi de facto wyłącznie sprecyzowanie przepisów, które w innej formie już obowiązują proszę o przyjęcie możliwie krótkich terminów debaty i głosowania. Z góry dziękuję.
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.
Avatar użytkownika
PTR
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 3695
Dołączył(a): 21 lut 2013, 16:31

Re: [PROJEKT] UF o zmianie Ustawy o Bazie Prawnej

Postprzez Konrad Samanti » 2 lip 2017, 08:06

Wysoka Izbo,

Otwieram debatę nad powyższym projektem do 6 Lipca 2017.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [DEBATA] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie Prawnej

Postprzez Daniel von Witt » 5 lip 2017, 11:02

Uważam, że można rozpocząć głosowanie. Wnoszę o jego zarządzenie.

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14671
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [DEBATA] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie Prawnej

Postprzez Konrad Samanti » 7 lip 2017, 07:07

Wysoka Izbo,

Otwieram głosowanie nad projektem ustawy zgłoszonym przez Lorda Radzieckiego. Głosowanie potrwa do 14 Lipca 2017.

Treść projektu będąca przedmiotem głosowania znajduje się w poście Lorda Radzieckiego.

Karta do głosowania:

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol:
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: URLOP
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez matmax » 7 lip 2017, 08:28

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink:
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: URLOP
Mat Max von Salvepol
Komisarz Wyborczy Królestwa
Scholandczyk
Avatar użytkownika
matmax
 
Posty: 1207
Dołączył(a): 4 kwi 2013, 20:09

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez RvdF » 7 lip 2017, 11:38

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour:
(16) Daniel von Witt: URLOP
Obrazek
Avatar użytkownika
RvdF
 
Posty: 23
Dołączył(a): 24 maja 2017, 15:28
Lokalizacja: Buuren (Unia Saudadzka), Elder (Luskania)

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Gaston de Senancour » 7 lip 2017, 12:00

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki:
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: URLOP
[x] Gaston de Senancour / Lider Frakcji Radykalnej
Avatar użytkownika
Gaston de Senancour
 
Posty: 1666
Dołączył(a): 19 sty 2016, 13:02
Numer GG: 59036457

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez PTR » 7 lip 2017, 14:50

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar:
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: URLOP
/-/ bryg. Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Premier Rządu Królewskiego

"Wandejskiej lawiny się nie boimy. Zapraszamy!" Daniel von Witt, 24 listopada 2014 r.
Avatar użytkownika
PTR
Premier Rządu Królewskiego
 
Posty: 3695
Dołączył(a): 21 lut 2013, 16:31

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Torkan Ingawaar » 8 lip 2017, 10:53

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja:
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: URLOP
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1135
Dołączył(a): 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez الوـس » 8 lip 2017, 11:08

(1) Arsacjusz Arped:
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: URLOP
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Avatar użytkownika
الوـس
 
Posty: 2859
Dołączył(a): 1 sty 2017, 22:00
Lokalizacja: Tauzen
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Arsacjusz Arped » 9 lip 2017, 09:53

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt:
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: URLOP
Król Baridasu, dziedziczny władca ziemi południowogellońskiej i wschodniosarmackiej
etc. etc.
(—) Arsa Marcasu’un Arped
Avatar użytkownika
Arsacjusz Arped
 
Posty: 30
Dołączył(a): 13 wrz 2016, 19:38
Lokalizacja: Królewskie Miasto Almera

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Oskar ben Grozny Witt » 10 lip 2017, 02:28

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: URLOP
Obrazek
Niechlujne, pozbawione interpunkcji i pełne błędów wiadomości to tak, jakbyś
komuś np. postawił piwo w usyfionym, klejącym się kuflu z pływającą muchą w
środku i tłumaczył się, że masz problemy z myciem...
Avatar użytkownika
Oskar ben Grozny Witt
deputowany
 
Posty: 930
Dołączył(a): 5 gru 2016, 15:04
Lokalizacja: Unia Saudadzka, Alhambra
Numer GG: 42085982
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Daniel von Witt » 10 lip 2017, 17:53

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Christian von Kluck:
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA

(-) Daniel von Witt
Obrazek
Avatar użytkownika
Daniel von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
 
Posty: 14671
Dołączył(a): 5 cze 2012, 14:38
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Numer GG: 41404078

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Fryderyk Orański-Nassau » 10 lip 2017, 23:49

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain:
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA


Proszę na przyszłość uwzględnić moją zmianę danych personalnych, bo Christiana von Klucka w Dreamlandzie już nie ma ;)
(-) Fryderyk Karol Albert wicehrabia Orański-Nassau OOIII ONZIII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
Avatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
 
Posty: 2060
Dołączył(a): 30 sie 2016, 01:35
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Chamberlain » 13 lip 2017, 18:00

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil:
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA
- - William wicehrabia Oxlade-Chamberlain
Avatar użytkownika
Chamberlain
deputowany
 
Posty: 596
Dołączył(a): 16 maja 2016, 18:46
Numer GG: 62994040

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Siergiusz Asketil » 13 lip 2017, 20:18

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA
(—) Siergiusz markiz Asketil
Dreamlandczyk, Baridajczyk, Frustrat
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez ABW » 14 lip 2017, 07:51

(1) Arsacjusz Arped: ZA
(2) Siergiusz Asketil: ZA
(3) Auksencjusz Butodziej-Witt: ZA
(4) Aluś de la Ciprofloksja: ZA
(5) Conrad Darosareier-Stattoerr:
(6) Ramoster van der Fink: ZA
(7) Oskar ben Grozny-Witt: ZA
(8) Torkan Ingawaar: ZA
(9) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(10) Arons Jesse Oliver:
(11) William Oxlade-Chamberlain: ZA
(12) Prezerwatyw Tradycja Radziecki: ZA
(13) Cirilla Fiona Elen Riannon:
(14) Mat Max von Salvepol: ZA
(15) Gaston de Senancour: ZA
(16) Daniel von Witt: ZA
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Avatar użytkownika
ABW
 
Posty: 826
Dołączył(a): 9 gru 2015, 23:02
Lokalizacja: Eskalibur (Luindor)
Numer GG: 47635658
Herb:

Re: [GŁOSOWANIE do 14/07] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie

Postprzez Siergiusz Asketil » 17 lip 2017, 13:29

Wysoka Izbo,

zamykam głosowanie. Oddano 13 głosów za. 3 lordów zaniechało wydania stanowiska w sprawie. Stwierdzam przyjęcie Ustawy Federalnej i skierowanie jej do rozpatrzenia przez Jego Królewską Mość.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w pracach nad projektem XIV/17.

(—) markiz Asketil
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego
Siergiusz Asketil
 
Posty: 1381
Dołączył(a): 14 sty 2013, 18:54
Lokalizacja: Alizon
Numer GG: 44811514
Herb:

Re: [Ustawa Zwrócona] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Postprzez Konrad Samanti » 25 lip 2017, 18:52

Wysoka Izbo,

Jego Królewska Mość zwrócił projekt ustawy bez zatwierdzenia.

Zanim przejdziemy do głosowania, otwieram debatę do dnia 28 Lipca 2017 w celu umożliwienia zgłoszenia potencjalnych poprawek.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [Ustawa Zwrócona] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Postprzez Alfred » 25 lip 2017, 20:20

Wysoka Izbo,

zwróciłem ustawę ze względu na kolizję z przepisami wprowadzającymi ustawę o państwowym forum dyskusyjnym.

Obecnie ustawa o Bazie Prawnej brzmi następująco:

USTAWA FEDERALNA
z dnia 13 maja 2016 r.

o Bazie Prawnej

My, Edward II, Król Dreamlandu i Elderlandu, Król Scholandii, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, Morlandu, Surmali i Weblandu, Suzeren Monderii, Luskanii, Gorandii i Tanequetilu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Obu Królestw, etc.

na wniosek Lordów zgromadzonych w Parlamencie Królewskim, ogłaszamy, co następuje:


Art. 1.
1. Baza Prawna, zwana dalej „Bazą”, stanowi oficjalny zbiór aktów prawnych.
2. Bazę prowadzi minister właściwy do spraw sprawiedliwości.
3. Baza może być prowadzona w sposób zautomatyzowany. Jeżeli jest to technicznie wykonalne szczegóły prowadzenia zautomatyzowanej Bazy określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw sprawiedliwości.
4. Poszczególne akty prawne wprowadza się do Bazy na podstawie właściwych urzędowych ogłoszeń.
5. Domniemywa się, że tekst aktu prawnego ujęty w Bazie jest identyczny z tekstem oficjalnym.
6. Nie ponosi odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, kto działa w oparciu o tekst aktu prawnego ujęty w Bazie, chyba że działa w złej wierze.

Art. 2.
1. Akty urzędowe organów rządu federalnego podlegają ogłoszeniu.
2. Państwowy publikator urzędowy stanowi sekcja państwowego forum dyskusyjnego, opatrzona nazwą „Ogłoszenia urzędowe”. Czynny dostęp do państwowego publikatora urzędowego przysługuje tylko tym urzędnikom federalnym, do których obowiązków służbowych należy ogłaszanie aktów urzędowych w państwowym publikatorze urzędowym.
3. W państwowym publikatorze urzędowym ogłasza się:
1) akty normatywne będące źródłami powszechnie obowiązującego prawa oraz ich teksty jednolite;
2) akty urzędowe dotyczące wyborów, referendów i innych głosowań powszechnych;
3) akty urzędowe dotyczące kadr rządu federalnego, szczególnie akty mianowania, powołania i odwołania urzędników federalnych oraz akty stwierdzenia opróżnienia urzędów federalnych;
4) wyroki Sądu Królestwa, decyzje wydane w postępowaniach administracyjnych;
5) akty urzędowe dotyczące nakładania kar i tym podobnych środków.
4. Akt urzędowy organu rządu federalnego, który nie podlega ogłoszeniu w państwowym publikatorze urzędowym, ogłasza się w sekcji państwowego forum dyskusyjnego, przeznaczonej pod działalność tego organu; jeśli brak takiej sekcji, ogłasza się go w państwowym publikatorze urzędowym.

Art. 3.
1. Każdy akt prawny wymaga do swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.
2. Każdy akt prawny wchodzi w życie najwcześniej w dniu jego ogłoszenia.

Art. 4.
1. Uchyla się Ustawę Federalną z dnia 17 marca 2004 roku o ogłaszaniu aktów urzędowych.
2. W Dekrecie Królewskim z dnia 3 maja 2015 roku o sądownictwie skreśla się art. 7.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Edward II, r.
Avatar użytkownika
Alfred
 
Posty: 1133
Dołączył(a): 16 kwi 2013, 18:12
Numer GG: 47634183

Re: [Ustawa Zwrócona] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Postprzez Konrad Samanti » 1 sie 2017, 18:42

Wysoka Izbo,

Z racji diametrycznej zmiany tekstu jednolitego UF o BP proponuję uznać projekt UF o zmianie Ustawy o BP jako bezpodstawny.

Czy Lord Radziecki lub KPD wnoszą przyjazną poprawkę do projektu lub decydują się na jej wycofanie?
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13

Re: [Ustawa Zwrócona] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Postprzez Torkan Ingawaar » 6 sie 2017, 19:22

Towarzyszu Marszałku,

w imieniu Komunistycznej Partii Dreamlandu wycofuję projekt.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)Obrazek
Avatar użytkownika
Torkan Ingawaar
deputowany
 
Posty: 1135
Dołączył(a): 1 gru 2014, 19:01
Lokalizacja: Sangajokk

Re: [Ustawa Zwrócona] XIV/17 UF o zmianie Ustawy o Bazie P.

Postprzez Konrad Samanti » 6 sie 2017, 19:26

Wysoka Izbo,

W związku z wycofaniem projektu przez KPD, zamykam debatę nad zwróconą ustawą.
Konrad Samanti
 
Posty: 505
Dołączył(a): 7 sie 2010, 22:13


Powrót do Archiwum Parlamentu Królewskiego

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości