Królestwo Dreamlandu CRIP - strona główna Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw
Copyright © Dreamland 2007
KSI (Ghardin & Sted)
CRIP v 1.1

Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw (CRIP) jest jednym z systemów informatycznych Królestwa Dreamlandu. Jest to spis wszysktich przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność na terenie Królestwa.

Każdy podmiot podczas rejestracji otrzymuje Numer Identyfikacyjny Firmy / Instytucji (NIFI), który jest identyfikatorem danego podmiotu, koniecznym do założenia konta bankowego i wielu innych operacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, instytucji czy partii politycznej. Rejestracja wymaga podania adresu siedziby oraz adresu strony internetowej.

W ciągu 7 dni odpowiedni urzędnik powinien rozpatrzyć wniosek rejestracyjny lub skontaktować się w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Wnioski rejestracyjne przedsiębiorstw rozpatrują Namiestnicy prowincji (odpowiednio do lokalizacji siedziby danego przedsiębiorstwa), wnioski instytucji - federalny minister właściwy do spraw sprawiedliwości, natomiast wnioski partii politycznych - Prezes Sądu Królestwa.