Królestwo Dreamlandu CRIP - strona główna Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw
Copyright © Dreamland 2007
KSI (Ghardin & Sted)
CRIP v 1.1

Centralny Rejestr Instytucji i Przedsibiorstw (CRIP) jest jednym z systemw informatycznych Krlestwa Dreamlandu. Jest to spis wszysktich przedsibiorstw i instytucji prowadzcych dziaalno na terenie Krlestwa.

Kady podmiot podczas rejestracji otrzymuje Numer Identyfikacyjny Firmy / Instytucji (NIFI), ktry jest identyfikatorem danego podmiotu, koniecznym do zaoenia konta bankowego i wielu innych operacji zwizanych z funkcjonowaniem przedsibiorstwa, instytucji czy partii politycznej. Rejestracja wymaga podania adresu siedziby oraz adresu strony internetowej.

W cigu 7 dni odpowiedni urzdnik powinien rozpatrzy wniosek rejestracyjny lub skontaktowa si w celu wyjanienia ewentualnych wtpliwoci. Wnioski rejestracyjne przedsibiorstw rozpatruj Namiestnicy prowincji (odpowiednio do lokalizacji siedziby danego przedsibiorstwa), wnioski instytucji - federalny minister waciwy do spraw sprawiedliwoci, natomiast wnioski partii politycznych - Prezes Sdu Krlestwa.