CBD - Królestwo Dreamlandu 1 CBD - Królestwo Dreamlandu 5 CBD - Królestwo Dreamlandu 6
CBD - Królestwo Dreamlandu 7 CBD - Królestwo Dreamlandu 8 CBD - Królestwo Dreamlandu 9 CBD - Królestwo Dreamlandu 10 CBD - Królestwo Dreamlandu 11

CBD (Centralny Bank Dreamlandu) jest ogólnodreamlandzkim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi klientom indywidualnym i firmom.









Centralny Bank Dreamlandu obsługuje konta wszystkich obywateli i instytucji Królestwa. Aby skorzystać z usług banku należy :

* osoba fizyczna (obywatel) - Najpierw założyć konto, podając swój NIM i hasło z Centralnego Rejestru Mieszkańców. System sam sprawdzi czy konto już istnieje, a jeżeli nie, odpowiednie konto zostanie założone.

* osoba prawna (przedsiębiorstwo lub instytucja) - Należy najpierw założyć nowe konto osobiste, a po zalogowaniu się, konta firm które znajdują się w CRIP zostaną automatycznie dopisane do twojego konta osobistego.

* W przypadku, gdy posiadałeś konto w porzednim CBD jego stan będzie dokładnie taki jak w momencie jego wyłączenia. Migracja ze starego systemu do nowego będzie trwała do dnia 1.09.2007 r. Po tym terminie osoby które nie zarejestrowały się w nowym CBD utracą środki zgromadzone na kontach.

Więcej pomocy uzyskasz wchodzać na FAQ:
http://www.dreamland.net.pl/index.php?id=faq